Wat werkt echt (niet) om kosten te besparen in de zorg

De politieke economie van de betaalbaarheid en doelmatigheid van de zorg

Maarse, Hans; Ruwaard, Dirk

De laatste jaren kent de gezondheidszorg een grote politieke en maatschappelijke belangstelling. Het debat richt zich dan op duurzaamheid, waarbij gezocht wordt naar wegen om ook in de toekomst betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zorg te garanderen. In deze bijdrage willen wij de betaalbaarheid en doelmatigheid aan een kritische beschouwing onderwerpen. Waarom wordt de uitgavenstijging als een groot beleidsprobleem gedefinieerd? Wie kan er tegen ondoelmatigheid zijn? Dat past ook in het rationeel-economisch model van beleidsvoering. Maar zo simpel is het niet. Er zijn grote meningsverschillen over de wijze waarop de doelmatigheid vergroot kan worden, waarbij de solidariteit op het spel staat.