Wat werkt echt (niet) om kosten te besparen in de zorg

Geen wonderkuur voor de zorgexplosie

Pomp, Marc

Al minstens veertig jaar verkondigen beleidsmakers dat de stijging van de collectieve zorguitgaven onhoudbaar is. In werkelijkheid is er geen reden voor bezorgdheid. Internationaal gezien zijn de uitgaven in de curatieve zorg niet hoger dan gemiddeld. Claims dat er miljardenbesparingen mogelijk zijn zonder verlies aan kwaliteit en toegankelijk zijn ongefundeerd. Bovendien bevat het Nederlandse stelsel in de curatieve zorg sterke doelmatigheidsprikkels die ook steeds beter werken. In de langdurige zorg is Nederland internationaal gezien wel een geval apart: we hebben de langdurige zorg verregaand gecollectiviseerd. Door recente beleidsmaatregelen zal Nederland wat dit betreft opschuiven naar het internationale gemiddelde. Het beleid bij curatieve zorg en langdurige zorg dient zich te richten op het verder verbeteren van de prikkels in de zorg.