Gedragseconomie

Het stille onbehagen: over ingenieurs, leunstoeleconomen en ezeldrijvers in de economie

Dalen, Harry van

Dit voorliggende artikel is een verkorte versie van de rede die door Harry van Dalen is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Tilburg op 22 oktober 2010.