Wat werkt echt (niet) om kosten te besparen in de zorg

Hoe kopen zorgverzekeraars in bij ziekenhuizen

Ruwaard, Suzanne; Douven, Rudy; Struijs, Jeroen; Polder, Johan

In 2006 werd de Zorgverzekeringswet ingevoerd en onderhandelen zorgverzekeraars met zorgaanbieders over de prijs, volume en kwaliteit van medisch specialistische zorg. Dit artikel betreft een inventarisatie van de contracten voor de zorg in 2012 als nulmeting voor de contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Aan de hand van de economische contracttheorie worden de contracten zo systematisch en volledig mogelijk beschreven. Uit dit onderzoek blijkt dat onzekerheid en de complexiteit van de markt een grote rol spelen bij de invulling van de contracten. De contracten hebben vrijwel allemaal een korte contractduur, zijn onvolledig en bieden ruimte om gedurende de looptijd opnieuw te onderhandelen. Kwaliteit van zorg blijkt in de contracten van 2012 een beperkte rol te spelen. Dat is echter wel nodig wil gereguleerde concurrentie gaan bijdragen aan de systeemdoelen; kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.