Gedragseconomie

Samen onzeker: tussen risico- en sociale voorkeuren

Linde, Jona

Hoewel bij veel beslissingen risico- en sociale voorkeuren beide een rol spelen heeft zowel empirisch als theoretisch economisch onderzoek zich tot voor kort altijd op één van beide geconcentreerd. Als gevolg hiervan zijn gedragseconomische modellen soms van beperkt nut voor het doen van beleidsaanbevelingen. Recent onderzoek bestudeert wel gedrag in situaties waarin zowel sociale aspecten als risico aanwezig zijn. Dit artikel bespreekt de bevindingen van dit onderzoek en illustreert de mogelijke gevolgen van de bevindingen voor arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.