Gedragseconomie

Verhalen vanuit de gedragseconomie

Heukelom, Floris; Sent, Esther-Mirjam

Het wetenschappelijke gezag van economen ligt mede als gevolg van de economische crisis zwaar onder vuur. In dit artikel plaatsen we die tanende autoriteit in historisch en cultureel perspectief. Uitgaande van de retorische benadering van Deirdre McCloskey doen we suggesties voor het heroveren van wetenschappelijke autoriteit. Als voorbeeld gebruiken we daarbij de gedragseconomie en doen we drie aanzetten tot verhalen waarmee ons inziens de economie haar wetenschappelijke autoriteit kan legitimeren.