Themanummer: Afscheid Coen Teulings

Belasting en financiële stabiliteit

Mooij, Ruud de

Belastingstelsels stimuleren vaak schuldfinanciering, zowel bij huishoudens als bedrijven. Dit heeft gevolgen voor de financiële stabiliteit. In dit artikel ga ik in op de ernst van schuldscheefheid en bespreek hoe deze kan worden beperkt. Tevens analyseer ik de rol van specifieke belastingen op de financiële sector