65 jaar CPB, ontwikkelingshulp, WK voetbal

Hulp bij ontwikkeling: minder pretentie, meer ambitie

van Lieshout, Peter; Went, Robert; Kremer, Monique

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) deed begin dit jaar voorstellen voor toekomstgericht ontwikkelingsbeleid in het rapport 'Minder pretentie, meer ambitie'. Bezinning op de toekomst van ontwikkelingshulp is aan de orde vanwege de toon van het debat over ontwikkelingshulp en om fundamentele redenen, stelt het rapport, dat in drie woorden samengevat pleit voor ontwikkeling, landenspecificiteit, en verbreding. Het rapport kreeg veel aandacht in de pers en leidde tot nieuwe discussies in de ontwikkelingssector, onder academici en in beleidskringen. In dit artikel schetsen de auteurs van het rapport de achtergronden van de bepleite herori├źntatie en de implicaties voor het beleid.