Themanummer: Afscheid Coen Teulings

Inleiding: Teulings als Hayekiaan?

Haar, Edwin van de

Ter gelegenheid van het afscheid van Coen Teulings als directeur van het Centraal Planbureau (CPB) hebben de redactie van TPEdigitaal, de auteurs en enkele medewerkers van het CPB een themanummer samengesteld, dat op 25 april aan Teulings werd aangeboden tijdens zijn afscheidsseminar 'Should We Stay or Should We Go. On the Future of Europe and the Eurozone'. De bijdragen pogen onder andere de wetenschappelijke veelzijdigheid van de econoom Teulings te weerspiegelen. Economie is een sociale wetenschap, waarin het menselijk handelen centraal staat. De vraag naar de capaciteiten en beperkingen van de mens is derhalve van groot belang. Dat het mensbeeld in de economie niet onomstreden is, blijkt uit de discussie over gedrageconomie die onder anderen door Nobelprijswinnaar Kahneman is geïnitieerd. Bij wijze van inleiding wordt getracht licht te werpen op Teulings' mensbeeld, in bijzonder hoe dit zich verhoudt tot het mensbeeld van een andere Nobelprijswinnaar in de economie die hij naar eigen zeggen bewondert, namelijk Friedrich Hayek.