Themanummer: Afscheid Coen Teulings

Kosten-batenanalyse onder Teulings

Koopmans, Carl

In de afgelopen jaren is het CPB zich intensief met kosten-batenanalyses blijven bezighouden. Dit heeft megalomane plannen voorkomen, zoals een verhoging van het IJsselmeerpeil met anderhalve meter en de IJmeerlijn tussen Almere en Amsterdam. Onder impuls van directeur Coen Teulings heeft de studie 'Stad en land' een betere basis gelegd onder analyses van de woningmarkt.