Themanummer: Afscheid Coen Teulings

Naar een modernere arbeidsmarkt

Klaauw, Bas van der

De arbeidsmarkt is de afgelopen twee decennia sterk veranderd. De instituties hebben die veranderingen niet bij kunnen houden. Ze ontmoedigen mobiliteit. In dit licht bezien is verkorting van de maximale WW-duur minder urgent dan het aanpassen van het ontslagrecht. Arbeidsmarkthervormingen moeten zich richten op instituties die nu mobiliteit ontmoedigen en bedrijven ervan weerhouden werknemers in dienst te nemen.