Themanummer: Afscheid Coen Teulings

Teulings en de hervorming van de woningmarkt

Conijn, Johan

Voordat Coen Teulings aantrad als directeur van het CPB was de woningmarkt een politiek vergeten hervormingsdossier. Nu hij afscheid neemt staat de woningmarkt centraal in de beleidsdiscussies. Het CPB en ook Coen Teulings persoonlijk hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Twee van deze bijdragen (het zijn er meer) beschrijf ik in dit artikel. Ten eerste: onder Teulings heeft het CPB het woningmarktmodel ontwikkeld. Dit model heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan het feit dat de hervorming van de Nederlandse woningmarkt nu eindelijk begonnen is. Het model is het kompas gebleken waarop de hervorming koerst. Ten tweede is de belangstelling voor het functioneren van de woningcorporaties met de komst van Teulings bij het CPB sterk toegenomen. Vooral in interviews en lezingen stelt Teulings zich op als een scherp criticus van het corporatiebestel. Zijn voorstel corporaties te splitsen in vastgoedondernemers en vermogenseigenaren is weliswaar nog niet doorgevoerd, maar Teulings ideeën klinken al wel door in zowel de recente aanbevelingen van de Commissie Hoekstra, als in de politieke reactie daarop.